Технотест ООД

Обхват на акредитацията

Строително изпитвателна лаборатория „Технотест“ ООД е акредитирана съгласно БДС ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА с рег. №158 ЛИ. Статуса и валидността на акредитацията може да проверите тук.

Заповед № А 288 от 18.07.2023г. може да видите тук.

„Технотест“ ООД разполага с необходимата инфраструктура и калибрирани технически средства. За гарантиране качеството на услугите и за доказване на компетентността на персонала, лабораторията участва ежегодно в междулабораторни изпитвания и сравнения.

Персоналът в лабораторията е квалифициран, преминал обучение съгласно изискванията на Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация и е оторизиран за изпитването на следните продукти:

Скални материали; Бетонова смес; Бетон втвърден; Разтвори строителни; Лепила за плочки; Почви строителни; Битуми; Асфалтови смеси; Улеи бетонови; Плочи пътни бетонови; Тръби бетонови и стоманобетонови; Плочи скални; Блокове за зидария; Колани; Пръти, горещо валцована тел и изтеглена тел за армиране; Бетонови бордюри; Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции; Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства.

Вземането на проби, тяхното правилно опаковане и транспортиране до лабораторията за изпитване са основен фактор за осигуряване на представителност и достоверност на получените резултати. „Технотест“ ООД гарантира на своите клиенти спазването на всички стандарти и норми за вземане на проби, с което осигурява правилното вземане на проби и необходимата достоверност на резултатите. В акредитацията на лабораторията влиза и пробовземане на:

Скални материали; Бетонова смес; Втвърден бетон; Строителни разтвори; Смеси асфалтови за пътни настилки; Почви строителни;