ТЕХНОТЕСТ ООД

Дейност на фирмата

ТЕХНОТЕСТ ООД

ЗА НАС

  • Асфалтови смеси
  • Бетон втвърден
  • Бетонова смес
  • Битуми
  • Блокове за зидария
  • Бордюри бетонни

ФИРМАТА

„Технотест“ ООД поема отговорността при евентуални щети или грешни (неверни) резултати. Ръководството на дружеството проверява редовно пълнотата, ефективността и действителността на всички мероприятия. Този контрол осигурява гарантиране на верността на резултатите както и спазване на поставените срокове. Ръководител на дружеството по техническите въпроси е инж. Милена Димитрова. Техническото ръководство се занимава с общото организиране дейността на лабораторията за изпълнение на очакванията на клиентите и инвеститорите. Дейността на фирмата се реализира на територията на цялата страна.

Клиент или негов упълномощен представител може да посети лабораторията, а също и да присъства на поръчаните от него изпитвания след уговаряне на срока и периода за това с ръководството на лабораторията. В деня на посещението се предприемат съответните предпазни мерки за осигуряване конфиденциалността спрямо другите клиенти. Методът, по който ще бъде извършено изпитването, се съгласува с клиента, като се взема под внимание неговото желание, до колкото това е възможно в рамките на използваните стандартни методи.

ТЕХНОТЕСТ ООД

ЗАПИТВАНЕ