ТЕХНОТЕСТ ООД

Строително изпитвателна лаборатория

ТЕХНОТЕСТ ООД

ЗА НАС

  • Асфалтови смеси
  • Бетон втвърден
  • Бетонова смес
  • Битуми
  • Блокове за зидария
  • Бордюри бетонни

ФИРМАТА

„Технотест“ ООД е частна фирма, специализирана в областта на лабораторното изпитване и техническа експертиза на сгради и съоръжения. За целите на лабораторното изпитване дружеството разполага със собствена НЕЗАВИСИМА специализирана лаборатория за строителни измервания и изпитвания.
Дружеството не е подложено на търговски, финансов или някакъв друг натиск, който би могъл да повлияе негативно върху качеството на работа.“Технотест“ ООД изпълнява всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността и независимостта, като подчинява работата си на общите принципи на добрата професионална практика и на най-добрите научни постижения.Опазването на предоставената собственост на възложителя е наша отговорност.Всички служители са подписали декларация за спазване на производствена и търговска тайна.

Управление

ТЕХНОТЕСТ ООД

ЗАПИТВАНЕ