Продукти и системи за защита и възстановяване на бетонни конструкции

  1. Якост на сцепление при опън съгласно БДС EN 1542
  2. Якост на сцепление „бетон – бетон“ съгласно БДС EN 12636