Бетонова смес

  1. Консистенция чрез слягане съгласно БДС EN 12350-2
  2. Плътност смес съгласно БДС EN 12350-6