Огъваеми хидроизолационни мушами

Хидроизолация на бетонни мостови настилки и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства

  1. Якост на сцепление съгласно БДС EN 13596