Разтвори строителни

  1. Зърнометричен състав чрез ситов анализ съгласно БДС EN 1015-1
  2. Консистенция чрез стръскваща масичка съгласно БДС EN 1015-3
  3. Обемна маса на пресен разтвор съгласно БДС EN 1015-6
  4. Обемна маса на втвърден разтвор съгласно БДС EN 1015-10