Плочи пътни бетонови

  1. Геометрия /дължина, височина, ширина, диагонали/, изкривявания, шупли, обрушвания съгласно БДС 11482 т.3.1, БДС EN 1339/AC Анекс C
  2. Якост на опън при огъване съгласно БДС 11482 т.3.2, БДС EN 1339/AC Анекс F,
  3. Мразоустойчивост съгласно БДС 11482 т.3.4
  4. Водопопиваемост съгласно БДС 11482 т.3.3, БДС EN 1339/AC Анекс E
  5. Изтриваемост съгласно БДС EN 1339/AC Анекс H