Лепила за плочки

  1. Якост на сцепление при опън съгласно БДС EN 12004-2