Тръби бетонови и стоманобетонови

  1. Якост на бетона съгласно БДС EN 12390-3
  2. Якост на смачкване съгласно БДС EN 1916 Анекс C