Блокове за зидария

  1. Геометрия /дължина, височина, ширина/ съгласно БДС EN 772-16
  2. Якост на натиск съгласно БДС EN 772-1
  3. Водопоглъщаемост съгласно БДС EN 772-7
  4. Мразоустойчивост съгласно БДС EN 772-18
  5. Кухинност съгласно БДС EN 772-3
  6. Плътност съгласно БДС EN 772-13
  7. Равнинност съгласно БДС EN 772-20+А1