Скален материал

материали добавъчни плътни за бетон, пясък за бетон, песък за строителни разтвори, пясък за битумни смеси за използване в пътното строителство, скални материали за битумни смеси, настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, скални материали за хидравлично свързани и несвързани материали за използване в строителни съоръжения и пътното строителство, трошен камък за жп строителство

 1. Зърнометричен състав съгласно БДС EN 933-1
 2. Коефициент на формата съгласно БДС EN 933-4
 3. Съдържание на раздробени и натрошени частици съгласно БДС EN 933-5
 4. Процентно съдържание на черупки съгласно БДС EN 933-7
 5. Съпротивление на дробимост съгласно БДС EN 1097-2
 6. Обемна насипна плътност/празнини съгласно БДС EN 1097-3, БДС EN 1936
 7. Съдържание на вода съгласно БДС EN 1097-5
 8. Плътност на частиците на фин пълнител съгласно БДС EN 1097-7, БДС EN 1936
 9. Водопопиваемост съгласно БДС 12159 т.4
 10. Съпротивление на износване съгласно БДС EN 1097-1
 11. Изтриваемост съгласно БДС EN 14157
 12. Мразоустойчивост съгласно БДС EN 1367-2
 13. Пясъчен еквивалент съгласно БДС EN 933-8+А1
 14. Устойчивост на дробимост съгласно БДС EN 206+А2/NA, Приложение NA.Q
 15. Якост на огъване при концентриран товар съгласно БДС EN 12372
 16. Плътност на зърната /абсолютна плътност pa, плътност на зърната в сухо състояния prd, плътност на наситена и повърхностно изсушена база pssd/ съгласно БДС EN 1097-6
 17. Абсорбация на вода съгласно БДС EN 1097-6, БДС EN 13755
 18. Якост на натиск съгласно БДС EN 1926
 19. Индекс на плоски зърна съгласно БДС EN 933-3
 20. Съдържание на фина фракция съгласно БДС EN 933-1
 21. Съдържание на дребна фракция съгласно БДС EN 933-1, БДС EN 13450 т.6.4
 22. Дължина на зърната съгласно БДС EN 13450 т.6.7
 23. Коефициент на разнозърност съгласно БДС EN ISO 14688-2
 24. Оценяване на финост. Метиленово синьо съгласно БДС EN 933-9 +А1